این بازی توسط تیم کی شاپ روی اکانت شما فعال می شود
همچنین ریجن اکانت شما باید ایران یا آرژانتین باشد