پس از سفارش، مشخصات اکانت را از طریق چت سایت یا برای پشتیبانی در تلگرام بفرستید