پس از خرید
یوزر و پسورد استیم را بفرستید این محصول توسط تیم کی شاپ روی اکانت شما فعال می شود